Állapotfelmérés

Cégünk munkatársai minden új megbízás, újonnan átvett társasház esetében állapotfelmérést, majd állapotelemzést-, értékelést végeznek.

Társasházkezelői munkatársaink általános iratvizsgálatot, ügyvéd partnereink jogi helyzetértékelést, könyvelő, könyvvizsgáló szakembereink gazdasági elemzést, pénzügyi vizsgálatot, építész-, gépész-, statikus mérnök munkatársaink műszaki állapotfelmérést végeznek.

Mi történik a társasházak átvételekor?

 1. 1
  A közös képviseleti feladatok átvételét követően a társasház...
  • iratanyagának tételes átvétele, átvizsgálása,
  • közgyűlési Határozatok Könyvének tanulmányozása, értékelése, majd kezelése, az érvényes közgyűlési határozatok végrehajtása,
  • alapdokumentumainak átvizsgálása, kezelése (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Tűzvédelmi Utasítás),
  • szolgáltatói-, szolgáltatási-, megbízási szerződéseinek tanulmányozása, értékelése, majd kezelése, érvényesítése,
  • jogi- esetleges peres ügyeinek tanulmányozása, értékelése, majd kezelése, bonyolítása, lezárása a Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Irodával való együttműködés keretein belül (ügyfeleink számára társasházi jogi kérdésekben ingyenes jogi tanácsadást nyújtva, a peres ügyekben már külön díjazás mellett),
  • számláinak, pénzügyi dokumentumainak átvizsgálása, pénzügyi helyzetének átvilágítása, majd naprakész könyvelése, (ezen belül az esetleges igény szerinti könyvvizsgálati szintű ellenőrzés elvégzése külön díjazás mellett),
  • műszaki dokumentumainak tanulmányozása, majd szükség esetén műszaki falújítási javaslatok, programtervek kidolgozása, benyújtása (ezen belül az esetleges igény szerinti mérnöki műszaki szakértői munka elvégzése, javaslatterv kidolgozása külön díjazás mellett),
  • épületének állapotfelmérése, műszaki átvizsgálása, a feltárt hibák dokumentálása, majd a hibák, hiányosságok javítására vonatkozó javaslatok kidolgozása, ajánlatok bekérése, a munkálatok lebonyolítása.
 2. 2
  A közös képviseleti feladatok gyakorlása során a társasház...
  • harmadik személlyel szembeni képviselete,
  • tulajdonosi adatainak feldolgozása, a nemzetközi adatvédelmi szabályok alapján való kezelése,
  • közgyűléseinek előkészítése (a határozati javaslatok begyűjtése, kidolgozása, benyújtása), összehívása, lebonyolítása (az egy éven belüli harmadik köz-, vagy lakógyűléstől alkalmanként egy havi képviseleti díjjal megfelelő összeget számítunk fel),
  • éves költségvetéseinek kidolgozása, benyújtása, gazdálkodásának megtervezése, bonyolítása,
  • éves mérlegének, pénzügyi beszámolójának elkészítése (az éves beszámoló elkészítéséért egy havi képviseleti díjjal megegyező összeget számítunk fel),
  • tulajdonosaival való kapcsolattartás, hibaelhárítási – és biztosítási káresemény bejelentési rendszer működtetése, (ügyfélszolgálatunkon keresztül telefonon, elektronikus-, vagy postai levelezéssel, ügyfélfogadás alkalmával személyesen),
  • Számvizsgáló Bizottságával való együttműködés kialakítása, gyakorlása, számla- és pénzforgalmának kezelése, ellenőrzése, a kettős bankszámla kezelési rendszer működtetése,
  • számláinak, pénzforgalmának könyvelése, a tulajdonosi egyenlegközlőinek elkészítése, havi kiadása (a tulajdonosok esetleges egyéni közmű szolgáltatási fogyasztásának elszámolása),
  • tulajdonosainak esetleges elmaradt közös költség (és/vagy rezsiköltség) tartozásainak behajtása,
  • műszaki meghibásodásainak kezelése, feltárása, a hibák javítására vonatkozó ajánlatok bekérése, a javítási, felújítási munkálatok megrendelése, bonyolítása, ellenőrzése (ezen belül az igényelt javító szolgáltatások elvégzése külön díjazás mellett),
  • épületbiztosításának optimalizálása, a káresemények teljes körben történő intézése, a károk bejelentésétől, a kár elhárításán keresztül, a károk megtérítéséig,
  • esetlegesen életveszélyt jelentő, azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás megszervezése, bonyolítása, ellenőrzése (ezen belül az igényelt gyorsszolgálati szolgáltatások elvégzése külön díjazás mellett)
 3. 3
  A társasházkezelés során a társasház...
  • éves üzemeltetési-, karbantartási- felújítási ütemtervének elkészítése, az ütemtervek alapján az üzemeltetés megszervezése, biztosítása, ellenőrzése (ezen belül az igényelt szakipari szolgáltatások ellátása, elvégzése külön díjazás mellett),
  • takarítói, szerelői, karbantartói, továbbá az egyéb állandó- és eseti szolgáltatói munkák megszervezése, biztosítása, ellenőrzése (ezen belül az igényelt szakipari szolgáltatások ellátása, elvégzése külön díjazás mellett),
  • az év minden napján, 24 órában rendelkezésre álló gondnoki szolgálat szervezése, ellenőrzése (ezen belül a gondnoki szolgáltatások ellátása, elvégzése külön díjazás mellett),
  • különféle hatósági műszaki, biztonsági, tűz- és villámvédelmi vizsgálatainak megszervezése, bonyolítása, ellenőrzése (ezen belül az előírt, vagy megigényelt hatósági vizsgálatok elvégzése a szolgáltatók külön díjazása mellett),
  • épületének, berendezéseinek felújítási szakipari munkáinak megszervezése, bonyolítása, ellenőrzése, átvétele (ezen belül az igényelt szakipari szolgáltatások ellátása, elvégzése külön díjazás mellett)

Kérdése van?

Bármilyen felmerülő kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!