Képviseleti szolgáltatások

Közös képviselő, társasházkezelő munkatársaink látják el a társasház harmadik személlyel szembeni képviseletét.

A FER Házkezelő Kft. szakemberei a tulajdonosok igényihez igazított, elfogadott éves programterv alapján, szükség szerint az év 365 napján, 24 órában szervezik a társasházak üzemeltetését, irányítják, ellenőrzik az ingatlanok fenntartási, karbantartási, ápolási munkálatait.

Szakembereink felmérések és tulajdonosi javaslatok alapján előterjesztéseket dolgoznak ki, előkészítik, összehívják, levezetik a közgyűléseket, gondoskodnak a közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A FER Házkezelő Kft. munkatársai komoly tapasztalattal intézik az épületek javítási, felújítás, átalakítási munkálatait, – szervezik és bonyolítják ezeket a munkálatokat a szakértői felméréstől, a javaslatok értékelésén, majd az ajánlatok bekérésén, a kivitelezési szerződés megkötésén túl a kivitelezés teljes menetét annak befejezéséig, kísérik figyelemmel és bonyolítják a pályázatokat, szükség esetén intézik a támogatott hitelek felvételét is.

Közös képviselet

A Társasházi törvény alapján a közös képviselő (alap)feladatai:

 • a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
 • vezetni a Határozatok Könyvét a társasház határozatairól,
 • évente beszámolót készíteni az előző évi gazdálkodásról, valamint költségvetési javaslatot a tulajdonosok elé terjeszteni a következő év gazdálkodására vonatkozóan,
 • minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának, normális működésének biztosítása érdekében,
 • közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, továbbá a külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit,
 • tulajdonosváltás, vagy egyéb kérés esetén tájékoztatni az érintett régi/új tulajdonost a közös költség egyenlegről,
 • intézkedni a közös költség hátralékot felhalmozó tulajdonostársakkal szemben, a jogszabályokban meghatározott módon,
 • a társasház könyvelésének végzése, ha a társasház külön könyvelőt nem bíz meg ezzel a feladattal,
 • köteles megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát, azokat kérésre a tulajdonosok rendelkezésére bocsátani,
 • a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan a jogszabályok előírásainak megfelelően tájékoztatja a tulajdonostársakat,
 • munkáltatói jogokat gyakorolni a társasház munkavállalói, megbízottjai felett,
 • minden egyéb, a társasház SZMSZ-e, illetve közgyűlési határozata által a feladatkörébe utalt munka elvégzése.
list

Társasházkezelés

A Társasházi törvény alapján a társasházkezelő (alap)feladatai:

 • a társasház adottságainak ismeretében, gazdasági elemzés alapján, ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan,
 • a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
 • a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben,
 • javaslatot tesz az épület állagának megóvása, annak javítása érdekében szükséges karbantartási/felújítási munkálatokra,
 • amennyiben nem azonos a közös képviseletet ellátó személlyel/gazdasági társasággal, vele szorosan együttműködve végzi munkáját a társasház tulajdonosainak érdekében.
home-2

Kérdése van?

Bármilyen felmerülő kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére!